233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Enviromentální výchova

Škola obdržela statut: Škola udržitelného rozvoje 2. stupně na období 2020-2022

Škola udržitelného rozvoje

3. 5. 2019 jsme absolvovali přednášku o včelařství

V pátek 3. 5. 2019 nás navštívil pan Roman Matějka, který se věnuje včelařství a připravil si pro nás zajímavou přednášku včetně praktické ukázky. Nejen žáci se zapojili do diskuze týkající se včel a včelařství. Celé setkání bylo velmi příjemné a odnesli jsme si z něj mnoho zajímavých poznatků.

11. 4. 2019 jsme se zúčastnili exkurze v Zooparku Chomutov

Jde o rozlohou největší zoologickou zahradu v České republice s mnoha zajímavými expozicemi. K vidění je zde více než 160 druhů zvířat a více než tisíc jedinců. Celodenní exkurze se až na chladné počasí vydařila a všichni jsme odjížděli s novými poznatky.
Žáci jednotlivých tříd vyplňovali pracovní listy v rámci předmětů, jaký je Ekologie, Chov zvířat, Ekonomika nebo Veřejná správa.

XI. setkání koordinátorů Středočeského kraje - Škola udržitelného rozvoje

26. 3. 2019 se koordinátorka EVVO zúčastnila každoročního setkání koordinátorů Středočeského kraje, kde převzala certifikát Školy udržitelného rozvoje 1. stupně.

Setkání, které organizuje společně se Středočeským krajem také Klub ekologické výchovy, se uskutečnilo již po jedenácté. Zástupci vzdělávacích ústavů, které jsou v oblasti environmentální výchovy nejaktivnější, získali certifikáty „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“, jimiž se mohou pyšnit po dobu následujících tří let.

Loni se přihlásilo celkem 46 škol, z nichž byly dvě mateřské, sedm bylo zároveň mateřských a základních, deset čistě základních, dvě gymnázia a pětadvacet bylo odborných škol a učilišť.

Došlo ke hodnocení proenvironmentálních aktivit škol ve školách KEV a ocenění nejenom těch nejlepších, ale i začínajících škol. Klíčovým záměrem je především podpora rozvoje environmentální výchovy v (EV/VUR). Vyhlášení soutěže posiluje aktivity škol a školských zařízení v kontextu výchovy pro udržitelný rozvoj. Dalším záměrem je prezentovat školy jako centra vzdělávání pro UR.
Soutěž má tři stupně:

1. stupeň (nejvyšší) Škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EV/UR, kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové školy. Ve škole působí kvalifikovaný koordinátor EV/UR (absolvent specializačního studia), který se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie, ŽP, managementu a UR. Je zpracován dlouhodobý i krátkodobý (na jeden školní rok) školní program EV/UR. Škola realizuje programy k EV/UR v průběhu školního roku a zapojuje do svých aktivit i veřejnost. Postupně se stává centrem vzdělávání pro UR v rámci regionu, kdy spolupracuje se školami v okolí a podílí se na dalším vzdělávání pedagogů
z okolních škol.

2. stupeň (střední) Škola s dlouhodobějšími zkušenostmi s EV/UR, zapojeno více pedagogů do aktivit EV/UR, je ustanovený kvalifikovaný koordinátor, který je absolventem specializačního studia. Občas se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP. Je vypracován krátkodobý školní program EV/UR, EV/UR začleňována pouze v rámci některých vyučovacích předmětů. Jsou realizovány programy k EV/UR v průběhu školního roku, škola podle možností spolupracuje s okolními školami a dalšími institucemi v oblasti EV/UR.

3. stupeň (začínající školy) Škola s krátkodobými zkušenostmi s EV/UR, zapojeno pouze několik pedagogů nebo i jednotlivec (ve výjimečných případech), ustanovený koordinátor, který nemusí být absolventem specializačního studia, vypracován přehled aktivit k EV/UR, realizace EV pouze v rámci několika málo vyučovacích předmětů, realizace dílčích programů k EV v průběhu školního roku, škola doposud nemá navázanou spolupráci s okolními školami či jinými institucemi v oblasti EV/UR.
Pro naši školu je získání tohoto certifikátu poctou a motivací k udržení a zlepšování aktivit v oblasti environmentální výchovy.