233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Zájezd v rámci mezinárodních aktivit do Itálie v září 2019

Návštěva německých studentů ze spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko v červnu 2019

Prezentace prací žáků 3. VE z projektového týdne probíhala v nově zrekonstruované učebně ICT.

Vánoční svátky o století zpátky

Vánoční tvoření 2017

Seznámení žáků s novým traktorem

Garden Park v Jenči – smluvní pracoviště naší školy pro zahradníky