233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Charitativní a humanitární akce

Charitativní činnost žáků naší školy začala v roce 2005, kdy se škola zapojila do různých sbírek – Červená stužka, Píšťalka, Šance pro „děti ulice“ a dodnes trvá spolupráce s Fondem SIDUS, Květinkový den, Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu a nejlepší spolupráci máme s Občanským sdružením Život dětem v rámci Srdíčkových dní.

Výtěžky z prodeje sbírkových předmětů jsou určeny pro nemocné a handicapované děti i dospělé. Naši žáci již pomohli shromáždit finanční prostředky v částce statisíců korun.

Přes bariéry s policií

V úterý 16.4.2019 se vybraní žáci závěrečných ročníků zúčastnili dobrovolné sportovně-dobročinné akce, pořádané Policí ČR Středočeského kraje – „Přes bariéry s policí“. Žáci si mohli vyzkoušet fyzické testy, které jsou jednou z podmínek k přijetí do policejního sboru, či na policejní školy. Zároveň ale svými výkony přispěli na konto mladého muže, který po těžké nemoci přišel o část horní končetiny, a k plnohodnotnému životu nutně potřebuje finančně náročnou zdravotní pomůcku.

Dvěma žákům se dokonce podařilo díky svému výkonu získat platný certifikát, který jim umožní přijetí ke sboru, či na policejní školu již bez zmíněných fyzických testů.

Bylo vidět, že z akce byli všichni zúčastnění nadšeni a odjížděli z Hostivic příjemně unaveni a navíc s pocitem, že pomohli někomu, kdo si jejich pomoc jistě zaslouží.