233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Maturitní zkoušky

Školní rok 2019/2020

 

Žádáme všechny žáky, aby byli přítomni v budově školy minimálně 30 minut před zahájením přípravy k maturitní zkoušce.

Rozpis MZ – podzim 2020 aktualizace 4.9.2020

 

Harmonogram profilové části MZ a ústních zkoušek společné části MZ

1. Praktická MZ pro třídy 4. VE (V), 5. VD se koná 9. – 11. 6. 2020, zahájení a losování témat proběhne v 7:45.

Rozpis skupin – praktická MZ (VS)

2. Praktická MZ pro třídy 4. VE (E), 3. ND se koná 9. 6. 2020, zahájení a losování témat proběhne v 7:45.

Rozpis skupin – praktická MZ (EP + P)

3. Ústní MZ pro třídy 4. VE (V+E), 5. VD, 3. ND se koná 15. – 19. 6. 2020. Zahájení 15. 6. 2020 ve 12:20.

Rozpis ústní MZ – jaro 2020

 

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky a ústních zkoušek společné části

Informace pro organizaci maturitních zkoušek 4. VE, 3. ND, 5. VD v roce 2019/2020

Přihláška k maturitní zkoušce

Profilová část MZ

Jednotné zkušební schéma jaro 2020 – sdělení MŠMT

Jednotné zkušební schéma jaro 2020 – termíny

Jednotné zkušební schéma jaro 2020 – podrobné termíny

Sdělení MŠMT – MZ podzim 2020

 

Maturitní okruhy a témata

Témata pro praktickou část MZ – SOEP (3. ND)

Témata pro praktickou část MZ – Účt (4. E)

Témata pro praktickou část MZ – VS, P, PaEK (4. V, 5. VD)

Témata profilové části MZ – BEP (4. E)

Témata profilové části MZ – BZZV, MM (4. E)

Témata profilové části MZ – Eko, Účt (3. ND, 4. V, 5. VD)

Témata profilové části MZ – P, MaM (3. ND)

Témata profilové části MZ – VS, P (4. V, 5. VD)

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušky