233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

V uplynulém období se podařilo ve škole výrazně vylepšit podmínky ke vzdělávání prostřednictvím moderních výukových prostředků, zejména v oblasti výuky přírodovědných předmětů.

Nové tabule s interaktivním připojením k internetu a ozvučení umožňují pedagogům i žákům školy realizovat moderní výukové metody při rozvoji vzdělanosti v polytechnickém vzdělávání.

 

Nově vybudované učebny odborných přírodovědných předmětů