233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Odborný výcvik

Odborný výcvik je důležitou a nedílnou částí odborné přípravy žáků v učebních oborech.

Odborný výcvik probíhá pod vedením kvalifikovaných učitelů. K plnění odborných témat využíváme rozlehlého areálu školy, dílny, skleníky, odborné učebny a školní minifarmu. Disponujeme i patřičným technickým a strojním vybavením.

Díky spolupráci s externími partnery můžeme vykonávat odborný výcvik přímo v provozu a seznámit žáky s nejmodernějšími technikou a pracovními postupy.

Vratislav Svoboda, vedoucí učitel odborného výcviku