233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Ředitel SOŠ a SOU Stanislava Kubra Středokluky, příspěvková organizace informuje o

Opatření MŠMT č.j. MSMT-39185/2020-1 ze dne 8. 10. 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, odlišnosti v organizaci školního roku

t a k t o:

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

Mgr. Jaromír Čížek
ředitel školy

Opatření MŠMT