233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Na území hlavního města Prahy a krajů, které jsou podle platného semaforu zařazeny do oranžové a červené, bude od 5. října 2020 do 18. října 2020 omezen provoz středních, vyšších a vysokých škol. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude zakázána osobní přítomnost studentů na výuce.

Zákaz osobní přítomnosti se u středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří nevztahuje na praktické vyučování či praktickou přípravu (odborný výcvik).

V naší škole tzn., že třídy 1. A, 2. A a 3. A budou mít v uvedeném období od 5. října do 18. října 2020 praktickou výuku (odborný výcvik) a to v časech, které jsou dány rozvrhem hodin pro daný školní rok. Tato účast na odborném výcviku je povinná.

Studijní obory přecházejí od 5. října 2020 na distanční výuku. Účast žáků na distanční výuce je po novele školského zákona povinná.

Mgr. Jaromír Čížek
ředitel školy

Sdělení ředitele školy zákonným zástupcům žáků, zletilým žákům k aktuální epidemiologické situaci