233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Ve školním roce 2020/2021 naše škola pokračuje v postupné modernizaci nejen odborných učeben, ale i budováním nového informačního systému.

Nově pořízený EDUpanel – školní informační systém bude sloužit žákům i pedagogům k přehlednější a operativnější informovanosti ve škole. Pomůže systematicky vytvářet permanentní informační tok a prostředí pro efektivnější řízení pedagogické práce.

Zároveň bude možné na EDUpanelu sledovat prezentaci školy, odborného výcviku a spoluvytvářet tak klima školy.

EDUpanel je umístěn v hlavním vchodu školy, kde byla zřízena recepce školy.

 

EDUpanel a recepce