233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Školní jídelna

Šárka Švecová – vedoucí školní jídelny a stravování, tel. 233 900 145, e-mail: svecova@sos-stredokluky.cz

Pravidla pro platby za stravování a ubytování od 1. 9. 2020

Informace k úhradě nákladů za stravování a ubytování od 1. 2. 2021

Jídelní lístek 21. – 25. 6. 2021

Jídelní lístek 28. – 30. 6. 2021

Platby ve školní jídelně

S účinností od 1.dubna 2018 budou platby za stravné probíhat na zvláštní účet SOŠ a SOU Středokluky:

č. účtu: 115-7050570257/0100

Každý strávník musí mít připsanou platbu za příslušný měsíc stravování dopředu. Vzhledem k tomu, že školní jídelna přechází na elektronický systém, bude zároveň nutností zakoupení identifikačního čipu v hodnotě 100,- Kč pro každého strávníka.

Stanovení výše finančních normativů s účinností od 1.9.2020

Normativ na potraviny