233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Školská rada

Školská rada pracuje ve složení:

Předsedkyně: Ing. Jitka Holcmanová

Členové: Patrik Tomšů, Danilo Kažič