233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Soběslavská růže 2018

15. 11. 2018 se žákyně oboru zahradník Eliška Čermáková, Zuzana Chovančíková a Kateřina Hlavničková zúčastnily, soutěže Soběslavská růže, která je zaměřená na floristické dovednosti.

Letošní ročník se nesl v duchu motta: Vzpomínka, úcta i hrdost.

Prvním soutěžním úkolem byla výroba věnečku k uctění Památky zesnulých. Druhým byla přízdoba jednoho květu k zavěšení nebo položení pod pamětní desku. Třetím byla fantazie ke stoletému výročí vzniku naší republiky aneb: Čím jsme za 100 let ohromili svět.

Porota složená z Mistrů floristů hodnotila výtvarné a estetické pojetí, technické provedení a celkový dojem.

Všem třem dívkám děkujeme za účast a tvorbu krásných floristických prací.

Spolupráce se školou v Severním Porýní – Vestfálsku

Minulý týden navštívili zástupci naší školy střední školu v Německu, aby se zde pokusili navázat spolupráci, která by vyústila ve výměnné pobyty žáků obou škol.

Škola s názvem Kerschensteiner Berufskolleg se nachází se ve městě Bielefeld v Severním Porýní – Vestfálsku. Žáci se zde vzdělávají v učebních oborech Farmář, Zahradník, Prodavač či Kuchař a maturitních oborech Veřejná správa a hospodářství.

Chuť ke spolupráci byla na obou stranách, všechna jednání proběhla úspěšně. Nyní tedy začínáme pracovat na společném projektu, a pokud věci půjdou podle plánu, mohli bychom u nás ve škole německé studenty přivítat ještě v letošním školním roce.

Pilotní testování pro šetření CLoSE

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra ve Středoklukách se na začátku května zapojila do pilotního testování pro šetření CLoSE, které realizuje Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy ve spolupráci s Národohospodářským ústavem AV ČR a Národním vzdělávacím fondem.

Projekt CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education) je multidisciplinární výzkum zaměřený na proces formování dovedností a jejich roli na trhu práce v České republice, který poskytne dosud nedostupné informace o jedincích, rodinách a školách ve vztahu k formování dovedností, postojů a preferencí. Série studií se realizuje čtyřech hlavních výzkumných oblastech: vztah mezi výsledky na trhu práce včetně příjmu a zaměstnanosti na straně jedné a dovednostmi na straně druhé; vznik preferencí souvisejících s formováním dovedností; rozdělení studentů mezi školami a dopady třídění žáků (vnější diferenciace) na jejich výsledky; rozložení efektivity škol a související metodologické otázky.

V rámci pilotního testování studenti vyplnili dotazníky a diskutovali jejich pojetí s členkou výzkumného týmu Mgr. Jaroslavou Simonovou, Ph.D.
Získaná data umožní zlepšit kvalitu dotazníku tak, aby v rámci hlavního šetření na podzim 2018 byly všechny položky dotazníku pro respondenty srozumitelné a zároveň relevantní vzhledem k cílům výzkumu.

Úspěch našich žáků ve výtvarné a literární soutěži

Žáci 2. a 3. ročníku oboru Zahradník a Farmář se zúčastnili výtvarné a literární soutěže na téma „Příroda v ČR – Natura 2000“, kterou pořádala Správa CHKO Blaník ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSPO Vlašim, Botanickým ústavem a MŽP ČR při příležitosti Dne Země.

Naši žáci se prezentovali  v  části literární, i výtvarné.

V části výtvarné obsadil žák 2. ročníku oboru Zahradník Petr Hála 1. místo.

V části literární 1. místo získala povídka žákyně 3. ročníku oboru Zahradník Josefíny Klaškové a 2. místo báseň Jany Haisové.

Všechny soutěžní práce můžete shlédnout na výstavě v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim od 21. 4. 2018 do 18. 5. 2018.

Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme, oceněným gratulujeme!