233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Minulý týden navštívili zástupci naší školy střední školu v Německu, aby se zde pokusili navázat spolupráci, která by vyústila ve výměnné pobyty žáků obou škol.

Škola s názvem Kerschensteiner Berufskolleg se nachází se ve městě Bielefeld v Severním Porýní – Vestfálsku. Žáci se zde vzdělávají v učebních oborech Farmář, Zahradník, Prodavač či Kuchař a maturitních oborech Veřejná správa a hospodářství.

Chuť ke spolupráci byla na obou stranách, všechna jednání proběhla úspěšně. Nyní tedy začínáme pracovat na společném projektu, a pokud věci půjdou podle plánu, mohli bychom u nás ve škole německé studenty přivítat ještě v letošním školním roce.