233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Stipendijní plán

Žákům oborů Zahradník, Zemědělec – farmář je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Středočeského kraje:

1. ročník 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1000,- Kč

2. ročník 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2000,- Kč

3. ročník 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3000,- Kč

Žákům tříletých učebních oborů Zahradník, Zemědělec – farmář je z prostředků školy poskytován příspěvek:

– na pracovní oděv ve výši 1200,- Kč

– měsíční odměna pro žáka z produktivní práce

Všem žákům denního studia z prostředků školy prospěchové stipendium:

– za prospěch s vyznamenáním v každém pololetí ve výši 1000,- Kč