233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Třídy, učebny, učitelé

Školní rok 2020/2021

Rozpis třídních učitelů a učeben

Třída Učebna Třídní učitel Třída Učebna Třídní učitel
1. KL 11 Mgr. Pernicová 5. VD 10 Mgr. Fuková
2. KL 9 Mgr. Čermáková 4. VE 6 Mgr. Čermáková
1. NP 10 Mgr. Fuková
2. NP 1 Ing. Kohoutková
1. A 5 Ing. Tomšů
2. A 8 Ing. Iblová
3. A 8 Ing. Iblová

Další pedagogové
Mgr. Strialová
Ing. Vlčková
RNDr. Malík
Ing. Holcmanová
R. Dohnálek
Mgr. Hájková
J. Fuková
Ing. Burger
OV – Vratislav Svoboda, Martin Hamouz, Veronika Kajzrová
Asistentka pedagoga – Š. Tyburcová