233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Technické vybavení školy a výukové prostředky

Teoretická výuka

Škola využívá ke své činnosti kmenové učebny, některé jsou vybaveny audiovizuální technikou, připojením k internetu, dataprojektorem, interaktivní tabulí, počítačem.

K výuce jazyků slouží audioučebna s interaktivní tabulí.

Výpočetní technika má svou vlastní učebnu.

Odborný výcvik

Kromě vlastního materiálního zázemí využíváme prostředky našich smluvních pracovišť, kde se realizuje odborná praxe. Žáci tak mají možnost sledovat rozvoj svého oboru a pracovat s moderními technickými prostředky a využívat moderní technologie.

Škola průběžně obnovuje technické prostředky v rámci svých možností na základě vyhlášených podpůrných programů evropských i domácích.

Pro učební obory zemědělec-farmář a zahradník využíváme odborné učebny a dílenské zázemí, stroje a zařízení, které slouží k výuce.