233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečné zkoušky pro třídu 3. A ve školním roce 2020/2021

Písemná část závěrečné zkoušky: 8. 6. 2021 (úterý)

Praktická část závěrečné zkoušky: 9. 6. 2021 (středa) – 10. 6. 2021 (čtvrtek)

Ústní část závěrečné zkoušky: 17. 6. 2021 (čtvrtek)