233 901 182, 777 794 400 info@iss-stredokluky.cz

Závěrečné zkoušky

Termín závěrečné zkoušky pro třídu 3. A ve školním roce 2019/2020

Informace pro organizaci závěrečných zkoušek 3. A

Písemná část závěrečné zkoušky: 8. 6. 2020 (pondělí) od 8:00 v učebně č. 8

Praktická část závěrečné zkoušky: 9. 6. 2020 (úterý) od 8:00 v prostorách odborného výcviku

Ústní část závěrečné zkoušky: 16. 6. 2020 (úterý) od 8:00 v učebně č. 11